Kalaranna puhkemaja kodukord
Kalaranna külastuse korral esitatakse rentnikule enne külastust tagatisraha arve 400EURi. Tagatisraha tagastatakse kohe peale külastust kui on järgitud alltoodud kodukorda.

Sisse- ja välja registreerimine 

Check-in on saalimajasse alates kell 12:00 ja peamajasse 15:00 
Check-out on saalimajast hiljemalt kell 10:00 peamajast ja hoovialalt 11:00
Kui check-out aeg hilineb, tekib rentnikul kohustus maksta juurde ühe päeva majutustasu.

Puhkemaja on mõeldud kasutamiseks kuni 12-liikmelisele grupile. Saalimajas saab korraldada ürituse kuni 60-liikmelisele grupile.

Heakord
* Kasutatud ruumid ja hoov tuleb väljaregistreerumise ajaks korda seada ja anda üle samas korras nagu need olid sisseregistreerumisel.
* Kõik kasutatavad nõud tuleb pesta ja asetatada samale kohale, kus need olid puhkemajja või saalimajasse saabudes. Kööki kasutades tuleb see koristada ja väljaregistreerumisel anda üle samas korras nagu see oli sisseregistreerumisel.
*Kui on vajadus mööbli (toolid, lauad jne.) ümbertõstmiseks, siis väljaregistreerumise ajaks tuleb mööbel tagasi panna nii nagu see oli sisseregistreerimisel. Mööblit ei tohi tõsta majast välja. Saalimaja puhul on see lubatud kui on kirjalik nõusolek. Sisetoole ei saa kasutada väljas tseremooniaks. 
* Puhkemajal puudub koduloomade vastuvõtmise võimalus. Eelneval kokkuleppel on lubatud tööülesandeid täitev juht- ja abikoer.
* Peamajas ei ole pidude korraldamine lubatud.
* Ilutulestik ei ole lubatud.
* Telkide ja muu sarnase paigaldamine territooriumile ei ole lubatud.
* Külastaja kannab vastutust puhkekeskuse vara kahjustamise eest. Vara kahjustamise korral tuleb hüvitada selle maksumus. Puhkemaja mööblile ja vaipadele plekkide tekitamisel (näit: küünelaki, punase veini plekid jne.), mida ei saa tavapäraselt eemaldada, tuleb tasuda eraldi puhastusteenuse tellimise eest. Kui plekke ei ole võimalik eemaldada, tuleb rikutud inventari eest tasuda selle maksumus. Eeltoodu maksumus lisatakse tagatisrahale.
* Kalaranna prügikonteineritesse saab asetada vaid koristamisest tekkinud prügi. Sinna ei ole lubatud panna dekoratsioone, taarat, tühjasid kaste/karpe ja muud sarnast.
* Autoga ei ole murul sõitmine lubatud.

Müra tekitamine
Päevasel ajal õuealal üritusi korraldades tuleb külastajal järgida, et oma tegevusega ei häiritaks naabrite rahu. Meil ei ole muusika mängimine kõlaritest ja tegevuste juhtimine mikrofoniga ka päevasel ajal lubatud v.a tseremoonia ajal kui see on varem kokku lepitud.
Ansamblid ja solistid saavad esineda saalimajas. Kell 23.00 - 06.00 ei tohi väljas tekitada müra/lärmi .
Võtmed
Puhkemajja sisenemine on merepoolsest klaasuksest. Võti on ukse kõrval metallist kapis, mis avaneb koodiga. Koodi saadame e-postiga.
Ööbimise ajal ja majast eemal viibides on rentnikul kohustus lukustada peamaja/ saalimaja/saunamaja välisuks.
Rentnik vastutab rendiperioodil puhkemaja vara säilimise (tulekahju, vargus) eest.

Kohvimasin
Peamaja kohvimasin töötab jahvatamata kohviubadega.

Kamin
Peamajas kamina süütamisel tuleb avada mõlemad ahjusiibrid, mis on kaminast vasakul seinal. Ahju klaasuks avaneb üles.

Teise korruse aknad
Teise korruse aknaid võib avada ainult ülemises asendis. Akendel on ees sääsevõrgud, kuid akendel ei ole turvarõdupiirdeid, seega ohutuse mõttes ei tohi aknaid täielikult avada.

Nõudepesumasin ,mis on kasutusel nii peamajas kui saalimajas on suurköögi tüüpi ja erinev kodukasutuses olevatest. Palun järgige kasutamisjuhist: Pesu ja loputusaine lisatakse automaatselt. Lülitage masin sisse. Masin soojeneb ca 1 tund - nüüd on masin pesuks valmis. Pange nõud nõuderestile (sinisest ja kollasest plastikus). Nõud tuleb enne masinasse asetamist surveduśiga pesta nii, et neil ei oleks toidujääke. Toidujäätmed, kohvipuru jne. ummistavad masina. Rest tuleb panna masinasse, valida nr.1 reźiim. Pesu kestab ca 2 minutit. Kui teil masina kasutamise kohta küsimusi tekib, palun helistage.

Tuleohutus
Puhkemajas ja selle territooriumil ei tohi kasutada lahtist tulevärki, küünlaid ja paber/hiina laternaid. Kohapeal ei ole grillimise vahendeid. Kasutates enda söegrilli hoovialal arvestage tuulega ning et see oleks ohutus kauguses hoonetest. Grillimine ei ole lubatud puidust terrassidel.

Suitsetamine

Hoonetes ei ole suitsetamine lubatud. Suitsetamise kohad on väljas ja kaetud terrassil.

Saun

Saunamaja leiliruumis on puukeris. Leili saab võtta ca 50minutit pärast kütmist. Leiliruumi kerise kütmisel jälgige tuleohutuse nõudeid. Saunamaja kamin/ahju süütamisel jälgige, et ahjusiiber oleks avatud (väljatõmmatud asendis). Kui külastaja on tellinud saunamaja, siis tuleb selle eest tasuda ka juhul, kui saunamaja ei kasutata. Saunas ei ole vihtlemine lubatud.

Elektriseadmed
Puhkemajas ja selle territooriumil ei tohi kasutada elektrilisi soojuskiirgureid ega muid suure elektritarbimisega seadmeid. Ruumides ei tohi kasutada suitsumasinat.

Puhkemaja territooriumil ja söögisaalis on videovalve.

Kontakt:
Janek +372 56507170
Mari    +372 5511619